Empowerment i socialt arbejde

  • Samfundslitteratur
  • 2021
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759339190
0

Empowerment er nemt at snakke om, men sværere at udfolde i
praksis. Der er ofte langt fra en teoretisk formidling af de gode intentioner i
en empowering tilgang og til rent faktisk at arbejde empowering i det daglige
sociale arbejde.

Bogens udgangspunkt er imidlertid at det kan lade sig gøre –
og at det kan give mærkbare effekter for den socialfaglige praksis. Afsættet
for bogen er undersøgelser af, hvorfor det er så svært at arbejde
empowering i det sociale arbejde, og på den baggrund formidles strategier til, hvordan
de professionelle kan udvikle kompetencer til at udvikle en praksis, som bygger
på inddragelse, deltagelse og ejerskab og fremdrift i eget liv.

Bogen rummer således at væld af eksempler på, hvordan det
kan lade sig gøre at øge samarbejdet mellem borgere og professionelle i det
sociale arbejde på en måde, så borgerens perspektiv får mere magt og tyngde i
beslutningerne om de sociale indsatser. De professionelle kan bruge bogen til
at lære noget nyt, mens de er sammen med de borgere, som er deltagere i det
sociale arbejdes hverdagspraksis. Til gavn og glæde for alle parter.

Bogen henvender sig til socialrådgiverstuderende og alle
professionelle, som beskæftiger sig med socialt arbejde.