Engelsk mini grammatik

  • Forlaget Tibet
  • 2010
  • Paperback
  • 42
  • Engelsk
  • 4
  • 9788788465495
0

Den primære målgruppe er folkeskolens 4.-7. klassetrin, voksen- og aftenskoleundervisningen, herunder prøveforberedende undervisning.

Som det gælder for hele serien, følger øvehæfte 1 i sin opbygning nøje grundbogen, engelsk mini grammatik. Det vil sige alfabetisk opbygning med side-til-side princippet. Til hver side i grundbogen hører således en side i øvehæfte 1 med samme sidetal for samme emne.

De på alle opgavesider i øvehæfte 1 anførte henvisningstal (2.1, 2.2, 2.3 osv.) angiver, hvor man på den tilsvarende side i grundbogen kan hente hjælp til læsning af den pågældende opgave.

Der anbefales en grundig gennemgang af det enkelte grammatiske emne i grundbogen, engelsk mini grammatik, før den tilsvarende side i øvehæftet præsenteres. Eleven gøres samtidig fortrolig med grundbogens og øvehæfternes fælles opbygning.

Bagest i bogen findes en ordliste, engelsk-dansk og dansk-engelsk, som omfatter de fleste af de ord, eleverne kan få brug for i arbejdet med opgaverne.

I dansk mini grammatik & tysk mini grammatik med tilhørende øvehæfter anvendes samme system med side-til-side princippet. Blandt mange andre fordele åbner dette mulighed for tværfagligt at arbejde med bestemte grammatiske emner i alle tre sprog.

Efter endt løsning af opgaverne i øvehæfte 1 kan eleven fortsætte med øvehæfte 2.

Der findes et tilhørende løsningshæfte, hvor løsningen af alle opgaverne er fortrykt med grønt, så læreren på nemmest mulige måde kan foretage gennemgang af elevens løsning af opgaverne.

43,00 kr.