• Aarhus Universitetsforlag
  • 2011
  • Paperback
  • 296
  • dan
  • 1
  • 9788779347113

Entrepreneurskabsundervisning

0

Entreprenørskabsundervisning ses i denne antologi som et forsøg på at genskabe en foretagsomhed, som mennesker af naturen er udstyret med, men som det traditionelle undervisningssystem ikke formår at understøtte.

Entreprenørskab er ikke noget, man automatisk tilegner sig ved at skrive forretningsplaner, snarere en metode eller måde at anskue verden på. Undervisning i entreprenørskab trænere studerendes evne til at se muligheder, men også til faktisk at sætte ting i gang med lyst og energi. Målet er at skærpe kommende entreprenørerers foretagsomhed, og midlet er gennem arbejdet med konkrete projekter at give dem erfaringer i at bruge deres faglighed til at løse opgaver i den virkelige verden.

Alle steder i samfundet er der brug for entreprenører og deres evne til at få ideer, tage initiativer og omsætte dem i praksis. Bogen viser dermed nye veje for fremtidens uddannelser.

299,95 kr.
269,96 kr.