Et lykkeligt land?

  • Nyt fra samfundsvidenskaberne
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788776831233
0

Danskere er verdens lykkeligste folk. Et spørgsmål er, om der er en sammenhæng mellem lykke og den danske velfærdsmodel.


Hvis lykke er vigtigt for den enkelte er et andet spørgsmål om styring alene via økonomiske incitamenter er fornuftig og kan fungere eller om fokus på økonomiske incitamenter medfører at vi bliver mindre lykkelige? Dermed stilles der skarpt på en central forudsætning for økonomisk teori og økonomisk politik i det danske samfund.


I Et lykkeligt land? præsenterer Bent Greve analyser om lykke og arbejdsmarked, lykke og løn, lykke og sundhed, om frit valg skaber mere lykke og om det at være frivillig gør en lykkeligere.


Der stilles også skarpt på, om vi blot kan bruge de almindelige økonomiske mål for et samfunds udvikling, som eksempelvis BNP, eller om vi har brug for et nyt velfærdsregnskab for samfundets udvikling som bygger på personlig og social veltilfredshed samt tilfredshed på arbejdet.


Dette har der også internationalt været interesse for, eksempelvis har den franske præsident haft et udvalg med flere nobelprismodtager i økonomi til at udarbejde en rapport hvor også lykke inddrages.


Bogen slutter med 11 forslag og ideer til, hvordan Danmark fortsat kan udvikle sig i en lykkeligere retning. Forslagene er eksempelvis mere fritid, mindre støj og ingen lokal løndannelse.