• Gyldendal
  • 2019
  • Paperback
  • 256
  • dan
  • 5
  • 9788741274881

Etik og rådgivning

0

Ny revideret 5. udgave med gennemgang af de nyeste regler inden for bogens områder, herunder bekendtgørelsen for forsikringsdistributører, og nye udgaver af bl.a. investorbeskyttelsesbekendtgørelsen, Forsikringsmæglerforeningens etiske retningslinjer og ikke mindst hvidvaskloven.

Denne udgave af bogen inkluderer desuden en afsluttende samling af cases, der dækker alle væsentlige finansielle områder. God skik og rådgivning bør være en central del af enhver uddannelse i den finansielle sektor. Etik og rådgivning i den finansielle sektor er en letlæst lærebog, der gennemgår etik i et historisk perspektiv, begreberne god skik og rådgivning, professionsansvar, klageprocesser samt samfundsetik, hvidvask og CSR.

I overskuelige kapitler gives både en grundig gennemgang af praksis og de relevante regler og bekendtgørelser for:

Penge- og realkreditinstitutter
Finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere
Forsikring og pension
Revision
Ejendomshandel
Ejendomsadministration

Etik og rådgivning bør være uundværlig for alle aktører i finanssektoren og kan læses af alle på en finansiel uddannelse.

225,00 kr.