• Gyldendal
  • 2019
  • Paperback
  • 256
  • dan
  • 5
  • 9788741274881

Etik og rådgivning

0
Ny revideret 5. udgave med gennemgang af de nyeste regler indenfor bogens områder, herunder bekendtgørelsen for forsikringsdistributører,og nye udgaver af bl.a. investorbeskyttelsesbekendtgørelsen, Forsikringsmæglerforeningens etiske retningslinjer ogikke mindst hvidvaskloven.
Denne udgave af bogen inkluderer desuden en afsluttende samlingaf cases, der dækker alle væsentlige finansielle områder. God skik og rådgivning bør være en central del af enhver uddannelsei den finansielle sektor. Etik og rådgivning i den finansielle sektorer en letlæst lærebog, der gennemgår etik i et historisk perspektiv,begreberne god skik og rådgivning, professionsansvar, klageprocessersamt samfundsetik, hvidvask og CSR. I overskuelige kapitler gives både en grundig gennemgangaf praksis og de relevante regler og bekendtgørelser for: - Penge- og realkreditinstitutter - Finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere - Forsikring og pension - Revision - Ejendomshandel - Ejendomsadministration - Etik og rådgivning bør være uundværlig for alle aktører i finanssektorenog kan læses af alle på en finansiel uddannelse.
225,00 kr.