• Scanvik ApS
  • 2012
  • Paperback
  • 195
  • nor
  • 1
  • 9788215020341

Ettervern og overgang for ungdom i barnevernet

0

Ettervern og overgang for ungdom i barnevernet handler om hvordan barnevernet bistår ungdom som skal flytte ut av institusjon eller fosterhjem og over i en selvstendig tilværelse som voksen.

Overgangen byr på utfordringer for de fleste unge mennesker, men ungdom som har vært avhengig av barnevernet for å skape en stabil omsorgssituasjon, er ekstra sårbare. Mange har ikke familie å støtte seg på, strever med svake sosiale nettverk og trenger hjelp til å mestre ansvaret for sitt eget liv.

Boken er kortfattet og gir et teoretisk grunnlag for å arbeide med ettervern. Forfatteren bygger på ny norsk forskning og gir empirisk basert kunnskap om hvordan praksis kan utformes for å være en reell hjelp for ungdommen.

Boken er skrevet for studenter innen barnevernspedagog- og sosionomstudiet. Den vil også være aktuell for praktikere og ledere i tiltak som arbeider med å bistå ungdommen i overgangen til et selvstendig liv.

415,00 kr.