Europæisk økonomisk historie: Tiden indtil 1945

  • Jurist- og Økonomforbundets Forlag (DJØF)
  • 1998
  • Paperback
  • 289
  • dan
  • 1
  • 9788716134165
0

Internationaliseringen og den økonomisk-politiske udvikling i Europa har øget interessen for de europæiske landes fælles økonomiske fortid.
Mange unge vælger at gennemføre en del af deres uddannelse i udlandet og ønsker at se deres værtslands økonomiske historie i et europæisk perspektiv.
Europæisk økonomisk historie dækker i sit første bind alle de forhold, der har sat sig varige spor: Den tidlige industrielle udvikling, industriens spredning i 1800-tallet, konsekvenserne af krigen 1914-18, krisen og handelsrestriktionerne i mellemkrigstiden og krigsødelæggelserne i 1940-45.
I det andet bind lægges hovedvægten på udviklingen i den økonomiske vækst og det internationale samarbejde, specielt den europæiske integration.

390,00 kr.
349,00 kr.