Faglige forbindelser i dansk

  • Dansklærerforeningen
  • 2005
  • Paperback
  • 253
  • dan
  • 1
  • 9788779961203
0

Faglige forbindelser er en indføring i danskfagets grunddisciplin, analysen. Med fortællingen som den røde tråd udfoldes analysens begreber og procedurer på fagets tre hovedområder: sprog, litteratur og medier. Og netop i fortællingen bliver den tætte sammenhæng mellem de tre områder særligt tydelig. Som fortællinger består af sprog, er sproget selv fortælling - helt ned til den enkelte sætning.

Bogen består af afsnittene ´Sproget i verden - verden i sproget´, ´Kunsten at fortælle´ og ´Den gode filmfortælling´, der alle indarbejder termer og begreber fra områderne sprog, litteratur og medier. I afsnittene ´Den gode fortolkning´, ´Mundtlighed´, ´Skriftlighed´ trænes fagets grundlæggende procedurer, genrer og udtryksformer.

Faglige forbindelser består af en grundbog med indføring i begreber med tilhørende eksempler og opgaver, og en antologi med supplerende materiale.

Bogen kan med sine modeller og korte, overskuelige begrebsdefinitioner anvendes i hele forløbet. Den er rigt forsynet med opgaver, der gør det muligt at arbejde med stoffet både individuelt, i grupper og i klassen.

265,00 kr.
238,50 kr.