Faglige skøn i socialt arbejde

  • Samfundslitteratur
  • 2021
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759339206
0

Faglige skøn udgør en central del af socialarbejderens
indsats i forhold til sociale og ofte også komplekse problemer hos borgeren.
Det faglige skøn er imidlertid ikke kun fagligt, men også institutionelt, da
det altid udøves i forhold til en given lovgivning og indenfor en konkret
organisatorisk og politisk kontekst. Disse rammer giver ledere og politikere
muligheder for at styre og begrænse skønnets rolle, hvilket ofte giver
anledning til diskussioner af såvel skønnets status som af professionernes rolle
i det sociale arbejde.

Med afsæt i eksempler fra beskæftigelsesområdet introducerer
Peter Bundesen og Anette Skals to forskellige tilgange til forståelsen af
faglige skøn. Den ene tilgang forstår skøn som udtryk for en høj grad af faglig
autonomi. Den anden ser faglige skøn som udtryk for en delegeret myndighed.

Bogen henvender sig til socialrådgiverstuderende og alle
professionelle, som beskæftiger sig med socialt arbejde.