Familieforsikring

  • Karnov Group Denmark A/S
  • 2001
  • Hardback
  • 488
  • dan
  • 4
  • 9788761902443
0

4. udgave af Familieforsikring indeholder - som sine forgængere - kommentarer til en "gennemsnitsfamilieforsikring". "Gennemsnitsfamilieforsikringen" er dog blevet til 3 forskellige familieforsikringer i 4. udgaven, nemlig Familiens Basisforsikring 1, Familiens Basisforsikring 2 og "gennemsnitspolicen".
Siden 3. udgaven udkom i 1993 har nævnet afsagt mere end 3000 kendelser vedrørende familieforsikringer. Hertil kommer afgørelserne fra domstolene. Det kan derfor ikke overraske, at der er megen ny praksis at omtale. Forfatterne har ajourført 4. udgaven med denne nye praksis. Vigtige afsnit, så som afsnittet om indbrudstyveri og grov uagtsomhed, er skrevet helt om, og afsnittet om erstatningsopgørelse er væsentligt udbygget.

656,00 kr.
589,00 kr.