Filtret ind

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • E-bog
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759330722
0

Et filter er noget, man enten ser igennem, eller som filtrerer noget, fx vand eller kaffe. En stor del af virkeligheden oplever vi medieret, dvs. at verden, som vi opfatter den, har været gennem usynlige, men formaterende filtre.


Hvis noget er filtret ind, skifter betydningen, for så taler vi pludselig i garnmetaforer, hvor tråde mødes, og netværk har knudepunkter. Denne bog betjener sig af både den første og anden betydning samt en tredje, infiltration.


Infiltration kan betegne, at ens muskler i nakken er låste, eller at man har infiltreret fjenden. Også disse betydninger er med, for teknologien infiltrerer vores liv fra morgen til aften, fra skole over arbejde til fritid. Og den gør noget ved os, samtidig med at den er svær at vriste sig fri af.



Bogens fokus er undervisning. Ikke undervisning i bred almindelighed, men det, der sker, når teknologi bringes ind i undervisningslokalet og ændrer det netværk, som enhver undervisningssituation er spundet ind i.


Det afgørende projekt er at løsne knuderne og filtre trådene ud for at forstå, hvordan mennesker og teknologi er forbundet i netværk, hvor de ikke er modsætninger, men integrerede i hinanden.


Bogens kapitler er tematisk ordnede, men er vinkler på samme problemstilling: Hvad gør vi med it, og hvad gør it ved os? Målet er ikke at udtømme emnet eller hævde, at her er sandheden om medieret undervisning. Tværtimod. Målet er at forstyrre vanetænkningen og forstå undervisningens økosystemer i en verden, der er stærkt forandret.


BOGEN VANDT SAMFUNDSLITTERATURS LÆREBOGSPRIS 2016