Finansiel rapportering

 • Gads Forlag
 • 2010
 • Paperback
 • 403
 • dan
 • 2
 • 9788713050093
0

Finansiel rapportering - teori og regulering er en lærebog for økonomistuderende på de højere læreanstalter. Bogen henvender sig desuden til alle andre, der ønsker en faglig opdatering i dansk og international regnskabsteori og -regulering.

I bogen beskriver og problematiserer professor ved CBS, Handelshøjskolen i København, Jens O. Elling bl.a.:

 • Den finansielle rapporterings økonomiske konsekvenser på samfunds- og virksomhedsniveau.
 • Den tredelte reguleringsstrategi: lovgivning, privatsektorregulering og modificeret markedsløsning.
 • Virksomheden som ´transformationsproces´ og ´væksthus´ for aktiver. To uforenelige synsvinkler, hvor den første måler indtægter, omkostninger og overskud i resultatopgørelsen. Den anden i balancen i overensstemmelse med dansk og international regnskabsregulering.
 • Sammenhængen mellem økonomisk indkomst, aktieafkast og totalindkomst under perfekte og imperfekte markedsforhold.
 • Regnskabsreguleringens teoretiske fundament - begrebsramme - med inddragelse af det såkaldte ´konvergensprojekt´ mellem IASB og FASB.
 • Rapportering om videnressourcer og bæredygtighed i årsregnskab og beretning.
468,00 kr.
429,00 kr.