Flere sprog i læringen

 • Samfundslitteratur
 • 2021
 • Elektronisk medie
 • Danish
 • 1
 • 9788759340523

Vil du gerne vide mere om, hvordan flersprogethed kan være en
resurse for elever? Og hvordan du som  nuværende eller kommende lærer helt
konkret kan inddrage flere sprog i læring?

I denne bog præsenterer forfatterne det internationale begreb
translanguaging og giver en lang række eksempler på, hvordan du som lærer kan
arbejde med elevers translanguaging i praksis og i forskellige fag. Eksemplerne
er dels hentet fra folkeskolen, dels fra voksenundervisningen på sprogcentrene.
I bogen gennemgår forfatterne desuden centrale teoretiske begreber, og der
indgår refleksionsspørgsmål til både lærerteams og lærerstuderende.

Gennem bogen får du:

 • Indsigt i translanguaging-begrebet set i
  et dansk perspektiv
 • Værktøjer til at tilrettelægge tværsproglige forløb i mange
  fag
 • Inspiration til konkrete aktiviteter og didaktiske greb til
  direkte brug i din daglige praksis
 • Eksempler på translanguaging i praksis
 • Redskaber til at planlægge, gennemføre og evaluere
  undervisning inspireret af translanguaging
 • Inspiration til at udvikle skolens,
  teamets og egen praksis gennem refleksionsspørgsmål og
  udviklingsaktiviteter