Flygtningebørn

  • Dansk Psykologisk Forlag A/S
  • 2000
  • Paperback
  • 152
  • dan
  • 1
  • 9788777062483
0

Børn, der kommer til Danmark for at søge asyl, har deres egen traumatiske historie med sig. Deres familier har valgt at flygte fra krig, forfølgelse og vold i deres hjemland. Børnene har ofte selv været vidne til krig og overgreb, og deres opvækst har været præget af disse livsbetingelser. Oplevelserne følger dem til Danmark og vil ofte have stor indflydelse på deres fortsatte funktion og udvikling.

Flygtningebørn er baseret på en undersøgelse af 311 asylsøgende børn fra Mellemøsten. I bogen beskrives børnenes oplevelser og deres psykiske funktion ved ankomsten til Danmark. Resultaterne belyses i forhold til centrale teoretiske begreber fra traume- og stressforskningen og moderne psykologiske teorier om børns udvikling. Bogen indeholder desuden forslag til behandling og intervention i forhold til traumatiserede flygtningebørn og deres familier.

Bogen henvender sig til alle, der i deres daglige arbejde har kontakt med flygtningebørn og deres familier.

258,00 kr.