Folkeskolen

  • Billesø & Baltzer Forlagsanpartsselskab
  • 2003
  • Hardback
  • 224
  • dan
  • 1
  • 9788778421289
0

Grundbog til faget Skolen i samfundet

Skolen i Samfundet er ikke blot et institutionelt udtryk, men også et fag i læreruddannelsen. Den studerende må se sit fremtidige arbejde på baggrund af skolens samfundsmæssige betydning og betingelser.

Der er således fokus på den studerendes vej mod en profession i skolen som institution og samtidig på, at den fremtidige lærer kan se sig selv i skolen som en organisation, som en del af det omkringliggende samfund. Set i det lys er det et fag, som opfordrer til, at den studerende laver kritiske analyser og evalueringer af skolen set både indefra og udefra.

Der følger omvæltninger med den til stadighed kritiske forholden sig til skolen fra det politiske system og fra forældre, som alle har en mening om skolens mål og indhold. Ligeledes er der markante krav fra erhvervslivet om, hvordan skolen skal uddanne arbejdsduelige individer. Derfor er det vigtigt for lærere at kunne reflektere og blive bevidste om egen forståelse af, hvordan eleverne kan blive rustet til at forholde sig aktivt og kvalificeret til problemstillinger, som følger med det moderne samfund.

Udvælgelseskriterierne for bogens artikler har for det første har ønsket været at præsentere markante holdninger til fagets problematikker, således at teksterne kan give anledning til diskussion. For det andet har hensigten været at introducere aktuelle emner i relation til folkeskolens eksterne tilpasning og interne integration.

Indholdsfortegnelse:
Forord

To synspunkter på folkeskolens samfundsmæssige opgave
1. Enten er man boglig - eller også er man på bistand af Anne Knudsen
2. Børns mange intelligenser og den upraktiske skole af Mogens Hansen

Skolen som institution i samfundet
3. Dannelsen får krop af Ove Korsgaard
4. Skole og viden i et hyperkomplekst samfund af Lars Qvortrup
5. Kundskabsproduktion som globaliseringens drivkraft af Ove Korsgaard
6. De personlige livsverdeners dominans af Thomas Ziehe
7. Det flerkulturelle samfund - den flerkulturelle skole af Bolette Moldenhawer
8. Forældreindflydelse - systemteoretisk af Hans Wadskjær

Eleverne og deres læring
9. Hvad er kompetence? af Per Schultz Jørgensen
10. Børns læring og intellektuelle udvikling - skolen som kompetencemiljø af Kjeld Fredens
11. Specialpædagogik eller undervisningsdifferentiering af Bodil Gaarsmand

Lærerprofessionen
12. Lærerens mange opgaver af Kirsten Krogh-Jespersen
13. Fællesskab og individualitet i lærerarbejdet af Kjeld Sten Iversen
14. Læring i lærerteams af Kirsten Preisler
15. Professionsuddannelsernes opgave mellem videnskab og praksis af Thomas Aastrup Rømer

Samfundet i skolen - om skolens organisation
16. Skolen som organisation - organisation i skolen af Per B. Christensen
17. Skoleledelse - de såkaldt nye udfordringer af Lars Lundgaard
18. Folkeskoleorganisationen betragtet gennem forskellige briller af Benny Jacobsen
19. Den syvende evalueringsanvendelse af Peter Dahler-Larsen
20. Evaluering og legitimitet af Tanja Miller

Om forfatterne
Kildehenvisninger

159,00 kr.