Forandringsforståelse

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • Danish
  • 1
  • 9788759329900

Forandringsarbejde er en svær disciplin for både ledelse og medarbejdere. Samtidig er der et stigende behov for organisatoriske forandringer, blandt andet som følge af hastige ændringer og løbende nye tendenser inden for teknologi, forbrug og politik i det omgivende samfund.


Derfor er det vigtigt at have forståelse for, hvordan man kan analysere og arbejde med organisatoriske forandringer i en kompleks og dynamisk virkelighed.


Denne bog bearbejder viden fra forskellige fagområder til en sammenhængende forståelse for forandring, der uddyber:  • hvad det vil sige at forandre organisationer i forhold til forskellige typer af forandringer

  • hvordan man kan foretage omverdensanalyser med henblik på at forstå og bruge den komplekse virkeligheds potentialer til at identificere og iværksætte relevante organisatoriske forandringer

  • hvordan man kan kvalificere, konkretisere og realisere større, planlagte forandringer, så de bliver meningsfulde for så mange organisationsmedlemmer og interessenter som muligt

  • hvordan man kan arbejde med involverende processer, der skaber resultater i form af ny og hensigtsmæssig arbejdspraksis.

Disse temaer foldes ud ved hjælp af udvalgte teorier og metoder, der omhandler plan- og procesorienterede tilgange, kompleksitets- og omverdensforståelse, fremtidsorienteret strategiarbejde, brugerdrevet forandring, meningsskabelse, involvering og facilitering.