Forbrugeraftaleloven med kommentarer

  • Karnov Group Denmark A/S
  • 2009
  • Paperback
  • 323
  • dan
  • 2
  • 9788761925091
0

Med finanskrisen er forbrugerne blevet ekstra opmærksomme på garanti og forbrugerrettigheder i forbindelse med køb og indgåelse af aftaler.

Forbrugeraftaleloven er, hvad man kan kalde forbrugernes grundlov. Nu kommer 2. udgave af lovkommentaren, som er ajourført i forhold til de seneste lovændringer, der træder i kraft 1. januar 2010.

Lovkommentaren giver en systematisk gennemgang af de forbrugerbeskyttende regler og beskriver blandt andet;

- Problemer med bindingsperioder
- Passivitetsgrundsætningen
- Virksomhedernes pligt til at give forbrugeren en række oplysninger om forbrugerens ret til at træde tilbage fra aftalen (fortrydelsesret)
- Meddelelse af oplysninger på varigt medium
- Særlige forhold vedrørende sms-tjenester
- Forbud med uanmodede henvendelser
- Fortrydelsesrettens omfang
- Betingelser for brugen af fortrydelsesretten og retsvirkningerne
- Bortfald af tilknyttede aftaler
- Opsigelse af aftaler om løbende tjenesteydelser mv.

Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med forbrugeraftaler. Den retter sig dog især mod uddannelsesinstitutioner, advokater, jurister, studerende og ansatte i virksomheder, organisationer, der arbejder med og rådgiver om forbrugerretlige problemstillinger. 

Sonny Kristoffersen er lektor i forbrugerret på Københavns Universitet og i dag ansat som advokat i Dansk Røde Kors.

847,00 kr.
745,00 kr.