Formalia i opgaver på videregående uddannelser

  • Samfundslitteratur
  • 2014
  • Elektronisk medie
  • Danish
  • 1
  • 9788759321331

Hæftet vejleder i færdigheder som hører med til det faglige skrivehåndværk.


Her er praktiske retningslinjer for  • serviceafsnit, dvs. hvordan man formelt kan skrive serviceafsnit, fx indledning, indholdsfortegnelse, noter og bilag

  • kildehåndtering, dvs. hvordan man refererer og citerer kilder og laver litteraturlister

  • layout og typografi i opgaver, dvs. den måde teksten sættes op på siderne og brugen af skriften som udtryksmiddel.

Gode formalia bidrager til at gøre det faglige indhold lettere at tilegne sig, lettere at orientere sig i og lettere at overskue.