• Samfundslitteratur
  • 2013
  • Paperback
  • 272
  • dan
  • 3
  • 9788759316610

Forvaltningsrevision

0

Forvaltningsrevision, 3. udg. er en introduktion til begrebet og ideen forvaltningsrevision. Bogen gennemgår forvaltningsrevisionens tre traditionelle aspekter: sparsommelighed, produktivitet og effektivitet og lægger vægt på, hvordan de teoretiske begreber omsættes til praksis.

Forvaltningsrevision, 3. udg. er en introduktion til begrebet og ideen forvaltningsrevision. Bogen gennemgår forvaltningsrevisionens tre traditionelle aspekter: sparsommelighed, produktivitet og effektivitet og lægger vægt på, hvordan de teoretiske begreber omsættes til praksis.

Samtidig kobler bogen forvaltningsrevisionen med de potentielle risici for, at de økonomiske målsætninger for forvaltningen ikke realiseres.
3. udgaven af bogen bygger på de seneste revisionsstandarder og den seneste litteratur inden for feltet.

Bogen henvender sig primært til studerende på revisorkandidatstudiet: cand.merc.aud. Bogen kan ligeledes anvendes i forbindelse med obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer inden for offentlig revision.

325,00 kr.
279,00 kr.