Foucaults begreber

  • Samfundslitteratur
  • 2021
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759339954
0

Michel Foucault er en af de mest læste teoretikere inden for
humaniora og samfundsfag, kendt for begreber som diskurs, magt og
biopolitik. Knut Ove Eliassen giver her en grundig præsentation af en
række af Foucaults centrale begreber.

Med denne bog bliver det tydeligt, at Foucault var optaget
af mere end magt- og diskursanalyse og metode. Han var en original tænker, der
i stigende grad beskæftigede sig med spørgsmål om politik, etik, kritik,
sandhed og erfaring.

Hvert kapitel kan læses for sig og giver indblik i Foucaults
begrebslige strategier: Hvordan han udviklede sine begreber, hvilke problemer
de tjente til at belyse, og hvordan de fortløbende blev revideret og
omorganiseret. Samlet giver bogen en bred præsentation af forfatterskabet.

Knut Ove Eliassen er professor i litteraturvidenskab ved
universitetet i Trondheim. Han har blandt andet oversat Foucault til norsk.