Frafald i erhvervsuddannelserne

  • Roskilde Universitetsforlag
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788778674753
0

Op mod halvdelen af alle de unge, der starter på en erhvervsuddannelse, gennemfører den ikke. De afbryder uddannelsen, falder fra eller skifter mellem forskellige uddannelser. Mange af dem er blevet en erfaring rigere og starter på en ny uddannelse, som de gennemfører.


Men en alt for stor del af de unge forlader uddannelsessystemet uden nogen uddannelse ud over folkeskolen. Den problemstilling sætter denne bog fokus på. Bogens artikler er skrevet af forskere på området fra forskellige forskningsinstitutioner.


Forfatterne formidler en ny viden om årsager til frafaldet i erhvervsuddannelserne og giver vurderinger af en række tiltag, som skolerne har iværksat for at begrænse frafaldet.


I bogen tegnes et nuanceret billede af den gruppe af unge, som varigt forlader uddannelsessystemet uden anden uddannelse end folkeskolen. En række artikler lader eleverne komme til orde som bidrag til nye måder at forstå frafaldsproblemerne på, mens andre artikler belyser dilemmaer for lærerne i forhold til frafald.


Frafald i erhvervsuddannelserne giver en kvalificeret og nuanceret forståelse af et omfattende samfundsmæssigt problem. Hermed er den også bidrag til at finde nye løsninger.