Fugle om digte

  • After Hand
  • 2010
  • Paperback
  • 44
  • dan
  • 1
  • 9788787489829
0

"Af Verdens ca. 20.000 kendte Fuglearter har ganske vist kun et forholdsvis ringe Antal direkte økonomisk Betydning for Menneskene; men ved deres smukke Legemsbygning, deres pragtfulde Fjerdragt og herlige Sang har en Mængde Arter den største Indflydelse paa det menneskelige Sind, og ingen andre Dyr kan i æstetisk Henseende kappes med Fuglene."


Brehm. Dyrenes Liv, 1928, II Bind, 3. Afsnit, S.1


Filip Granlies skønlitterære debut, digtsamlingen Fugle om digte åbnes med ovenstående citat, som iscenesætter digterens velvalgte motiv. Der er altså ingen tvivl om at netop fuglen er uovertruffen i æstetisk henseende. Fugle om digte trækker veksler på klassisk naturdigtning, såvel som konceptuelle greb i en velholdt balance mellem humoristisk og alvorlig digtning. Men skønt der er tale om fugle, holdes digtene på jorden i et nærmest konkretistisk forløb. Sprogholdningen er tilsvarende konkret og egensindig krøllet i egen logik - Bird is a word ...   

Filip Granlie debuterer i samme omgang med børnebogen Børnebog Eske på forlaget * [asterisk].


120,00 kr.
108,00 kr.