Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics

  • Prentice Hall
  • 2012
  • 99998
  • eng
  • Udgave er ikke defineret
  • 9780132693165