Gadael Lennon

Af Jones & Bet
  • Y Lolfa
  • 2013
  • 160
  • Sproget er ikke defineret
  • Udgave er ikke defineret
  • 9781847717689
0

Dilyniant i Beti Bwt. Mae'r teulu bellach wedi ymgartrefu yn Lerpwl. Dyma gyfnod cyffrous sy'n cael ei bortreadu trwy lygaid merch yn ei harddegau, pan oedd y Beatles ar eu hanterth. Profiadau grymus a'r berthynas a'r tensiynau rhwng Beti a'i theulu a'i ffrindiau a gawn yn y nofel sensitif hon, sy'n rhoi darlun byw o'r 1960au.