Gode løsninger på svære sociale problemer

  • Samfundslitteratur
  • 2021
  • Elektronisk medie
  • Danish
  • 1
  • 9788759339084

Nye redskaber og nye faglige metoder ledsages ofte af et håb
om, at man nu har knækket koden på væsentlige samfundsproblemer. Men når de
skal implementeres, melder kompleksiteten sig og ofte ser man ikke de markante
resultater, som man havde håbet. 

Vejen frem er at skrue ned for styringen og give
frihedsgrader til lokal nytænkning og en pragmatisk tilpasning af metoder -
samt en mere radikal involvering af borgerne, når de rette indsatser skal
findes.

Gode løsninger på svære sociale problemer peger på de
ingredienser, som på tværs af indsatser har vist sig at være virksomme, når der
skal skabes gode løsninger på svære sociale problemer. Ingredienserne kan
bruges, når sociale indsatser skal tilpasses en ny kontekst eller når helt nye
indsatser skal udvikles. Bogen fortæller også, hvordan indsatserne
implementeres, hvordan refleksion kan understøtte forankring af indsatserne og
hvordan effekten af indsatserne kan måles. Undervejs præsenteres en lang række
eksempler på visionære indsatser i Danmark. Der er også mange eksempler på
indsatser, hvor det er gået galt eller har været svært, men hvor der er vigtig
læring at tage med.

Gode løsninger på svære sociale problemer henvender
sig til ledere og medarbejdere i offentlige organisationer, der er optaget af at
finde en balanceret vej til styring og organisation og til fagprofessionelle,
undervisere og studerende med interesse for udvikling af det gode sociale
arbejde.