Grundlæggende forvaltningsret

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • Paperback
  • 310
  • dan
  • 8
  • 9788759336038

Bogen indeholder en grundig gennemgang af den almindelige forvaltningsrets tre hovedområder: sagsbehandling, indholdsmæssige krav og kontrol. Desuden gennemgås forvaltningsrettens retskilder samt forvaltningens organisation og opgaver.  De gennemgående forvaltningsretslige regler er illustreret gennem eksempler fra domstolenes og ombudsmandens praksis. 


Denne 8. udgave er en ajourført og revideret udgave, som bl.a. indarbejder de lovændringer, der er en følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

OBS: Bogen udkommer i midten af januar. Den kan allerede nu forudbestilles og leveres, når den er udkommet.

430,00 kr.
375,00 kr.