• Forlaget UCC
  • 2011
  • Paperback
  • 175
  • dan
  • 1
  • 9788791786518

Gud på Borgen

0

Gud på Borgen - Interview med danske politikere om religionens rolle i samfundet

»Staten har ikke - og skal ikke have nogen religion«. Sådan sagde tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen i en kronik i kølvandet på karikaturstriden i 2005-2006. Siden da er forholdet mellem politik og religion blevet yderligere aktualiseret, bl.a. på grund af tilstedeværelsen af islam som en voksende religion i Danmark.

I udgivelsen Gud på Borgen præsenterer forfatterne relevante uddrag fra de otte interview med folketingspolitikere, der blev gennemført hen over året 2010. Udsagnene suppleres undervejs i bogen af relevante religionsfaglige perspektiver til kontekstualisering og perspektivering af de temaer, der berøres. 
Bogen er primært en studiebog til studerende på landets læreruddannelser og gymnasier i de mange fag, der berører emnerne religion/kristendom, samfund og medborgerskab. Ved at bringe interviewmateriale i spil med den traditionelle lærebogsgenre, præsenterer forfatterne et helt nyt og dynamisk greb på, hvordan der kan undervises i forholdet mellem politik og religion. Udgivelsen henvender sig desuden til alle, der interesserer sig for forholdet mellem religion, politik og kultur i en historisk såvel som aktuel belysning. 
 

Anmelderne skrev 

Folkeskolen 10. januar 2012
»Interesserer man sig for de dilemmaer, der eksisterer i spændfeltet mellem på den ene side Danmark som et sekulariseret samfund og på den anden side det faktum, at den evangelisk-lutherske kristenhed ikke blot fører den (vover denne anmelder at påstå) dominerende tros- og livsanskuelsesdiskurs, men også nyder godt af statsstøtte og ministeriel administration, ja, så kan interviewbogen Gud på Borgen skabe grobund for en farverig debat, ikke mindst på læreruddannelsen i faget kristendomskundskab / livsoplysning/medborgerskab [...] Interviewbogen bærer præg af politikernes levende udtrykte ord, men byder også på relevant og passende baggrundsviden fra UCC for den lærerstuderende, der har indset nødvendigheden i at supplere faktaviden med nuanceret debat. Gud på Borgen umuliggør passivitet og kan klart anbefales i vort diskussionssamfund«

 

Religion nr. 4 2012, Gymnasiernes religionslærerforening: »
Interviewene med de otte politikere tyder på, at spørgsmålet om religion og politik fylder mere i politikernes bevidsthed i dag - især hos den yngre generation på tværs af partiskel. Bogen viser nuancerede og reflekterede svar på nutidens religionspolitiske spørgsmål, hvilket gør bogens tema relevant i gymnasieklassernes religions- og samfundsfagsundervisning«

180,00 kr.