Håndbog i boligfinansiering

  • Karnov Group Denmark A/S
  • 2006
  • Paperback
  • 298
  • dan
  • 3
  • 9788761916723
0

Bogen retter sig mod alle, der beskæftiger sig med finansiering af fast ejendom og behandler de mange spørgsmål, der melder sig i forbindelse med en boligfinansiering, for eksempel i forhold til valg af låntype, låneomlægning og kursaftaler.
Håndbogen beskriver blandt andet realkreditbelåning, pengeinstitutfinansiering og lån fra andre långivere, herunder privat långivning, og i denne 2. udgave er de nyeste låntyper også medtaget.

Desuden indeholder bogen et særligt kapitel om specielle ejendomme, såsom

- Andelsboliger
- Anpartslejligheder
- Bygninger på lejet grund
- Forurenede ejendomme
- Ejendomme med hjemfaldspligt

og som noget nyt blandede bolig- og erhvervsejendomme
2. udgave er forsynet med endnu flere forskellige eksempler, der gør det lettere at forstå regler og teknikker. Ordlisten med centrale begreber er udvidet, og derudover er der kommet et egentligt stikordsregister til.

Selv om håndbogen omhandler boligfinansiering, kan den også bruges ved finansiering af andre typer ejendomme.

620,00 kr.