• Books on Demand
  • 2019
  • 112
  • dan
  • Udgave er ikke defineret
  • 9788743035152
Rettigheder:
  • 10 copy-operations
  • 500 page-prints

Håndbog til formueret III

0

Det er med håndbog til formueret III forsøgt at give et overblik over de mange fag, der indgår i formueret III.

Håndbogen er udarbejdet til fordel for de jurastuderende fra Aalborg Universitet med faget formueret III. Håndbogen kan dog stadig benyttes af andre studerende eller andre med interesse for faget.

Det vil være muligt at få et overblik over obligationsret II, konkursret, digital tinglysning, sikkerhed i fast ejendom, løsøre og fordringer, eksekutionsret, tvangsauktion og kaution.
Håndbogen kan med fordel benyttes som hjælpemiddel til opgaveløsning og eksamenslæsning. Derudover kan hvert underemne benyttes til den mundtlige eksamen som disposition herfor.

Håndbogen indeholder:

Obligationsret II
Fyldestgørelse (ophørsmåde)
Ikke-fyldestgørelse (ophørsmåde)
Forældelse
Modregning
Konkursret
Konkursens begyndelse og virkning
Konkursboets aktiver
Omstødelsesregler
Retsvirkning af omstødelse
Konkursboets passiver
Modregning i konkurs
Digital tinglysning
Tinglysningens formål
Hvilke rettigheder kan og skal tinglyses
Tinglysningens retsvirkninger (TL § 1 overfor TL § 27)
Tinglysningsmåden (tinglysningsprocedure)
Betinget overdragelse af fast ejendom
Sikkerhed i fast ejendom
Panteretsbegrebet (definition og former)
Forholdet mellem pantsætter og panthaver
Den materielle prioritetsstilling
Ejerpantebreve og skadesløsbreve
Panthavers fyldestgørelse
Panterettens ophør
Sikkerhed i løsøre
Panterettens omfang ved fast ejendom
Virksomhedspant (TL § 47c)
Håndpant
Underpant
Sekundær pantsætning
Ejendomsforbehold
Konsignation
Tilbageholdsret
Sikkerhed i fordringer
Simple gældsbreve og fordringer
Negotiable gældsbreve
Eksekutionsret
Eksekutionsfundamenter
Arrest
Tvangsauktion
Aktiver genstand for udlæg
Kaution
Kautionsformer og kautionsaftalen
Privatkaution og erhvervskaution
Regres
Overbliksark

143,13 kr.

Når du har købt e-bogen, modtager du et download-link på e-mail. Linket skal aktiveres indenfor en måned fra købsdagen.

 

Hvis du ikke tidligere har købt e-bøger hos os, så læs denne vejledning, inden du benytter linket og downloader din e-bog.