Hellig krig

  • Forskningsforlaget Rafael
  • 2001
  • Paperback
  • 236
  • dan
  • 1
  • 9788791107023
0

Hvordan skal man tolke jihad?
Skal jihad tolkes som Hellig Krig med svær i hånd?
»Påfør dem krig, indtil hedenskaben ikke findes mere og Allahs religion hersker overalt.« Koranen sura 8.39.
Eller skal jihad forstås som kolonisering af vesten?

»Sande muslimer forstår sig selv som erobrere. De forlader deres hjemlande, for at vinde Europa for islam. Målet er et islamistisk land. For at nå målet, følges strategien: »Skridt for skridt». Udvandring er et fundamentalt princip i islam. Udvandringen er lig med jihad, at anstrenge sig på Allahs veje. I islam forlader man sit hjemland for troens skyld, og således er udvandringen ikke kun en pligt, men at være imod udvandringen for troens sag er et forræderi imod det islamiske samfund: Er Allahs jord ikke vid nok for jer, at I kan udvandre? (Sura 4.97)« . »De, som tror og udvandrer og med deres gods og med blod kæmper for Allahs sag, indtager de højeste rang hos Allah. Og det er dem, som vil sejre. Sura 9.20.«

Yderliggående muslimer mener, at islams sværd ikke kan erstattes alene af ønsket om kolonisering af vesten. Derfor griber de til vor tids sværd: terrorismen.

99,00 kr.