Historical Dictionary of States / Lexikon der historischen Staatennamen

Af Truhart & Peter
  • De Gruyter Saur
  • 2015
  • 906
  • DE
  • Udgave er ikke defineret
  • 9783110963960