• Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • Danish
  • 1
  • 9788759338452


De humanistiske videnskaber former verden. De er afgørende for, hvordan vi kommunikerer med hinanden, og hvordan børn bliver undervist. De er til stede i flyet og i bussen, når vi rejser, og i supermarkedet og på nettet, når vi køber ind. Deres indflydelse bemærkes ofte ikke, men de findes overalt. Denne bog undersøger, hvordan videnskaberne går til verden, samtidig med at den viser, hvordan man kan spørge til deres forudsætninger. Bogen gennemgår forskningsprocessen trin for trin: fra afgrænsningen af et problem over udvælgelsen og analysen af materiale til skabelsen af et videnskabeligt produkt. Den viser, hvordan der på hvert trin i processen foretages en række valg, der ikke kun påvirker videnskabens blik, men også os, der bliver set.

Bogen er især henvendt til studerende på de humanistiske uddannelser som en hjælp til at spørge til videnskaben, men den kan læses af enhver med interesse for samspillet mellem videnskab og virkelighed.