Hvad Maisie vidste

  • eBibliotek 1800
  • 2020
  • dan
  • Udgave er ikke defineret
  • 9788779796898

Da Maisie er omkring fem år gammel, bliver hendes forældre, Ida og Beale Farange, skilt. Af dommen fremgår, at den lille pige skal være et halvt år ad gangen hos hver af sine forældre. Det er de umoralske og selvcentrerede forældre egentlig ikke interesserede i - de opfatter nærmest datteren som en hæmsko for deres frie udfoldelsesmuligheder, og bruger hende i deres hadske kamp mod hinanden. Som tiden går, gifter Beale sig med Maisies guvernante, frøken Overmore, som derefter bliver til "fru Beale", og Ida med den vege sir Claude. Og som tiden går endnu mere, finder fru Beale og sir Claude sammen, mens Maisies egentlige forældre forsvinder fra hendes horisont, og hendes egentlige holdepunkter i tilværelsen i stedet bliver sir Claude og hendes nye guvernante, den lidt komiske og gammelmodige fru Wix - i grunden de eneste to mennesker, der beskæftiger sig med barnet og tager hende alvorligt.

Maisie er en intelligent og iagttagende lille pige, og bogen følger hendes færden og iagttagelser, mens hun forsøger at navigere sig frem i en rodet tilværelse mellem skiftende forældrepar og guvernanter, indtil hun endelig tvinges til at vælge, hvor hun egentlig vil være. Og det bliver et helt andet sted, end læseren måske havde forestillet sig.