Hvis du ikke kan sproget ...

  • Roskilde Universitetsforlag
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788778675095
0

RUC's Sprogprofiler gør det muligt for de studerende på RUC at arbejde videre med deres andet fremmedsprog (fransk, spansk og tysk) som led i deres uddannelse, der ikke er en fremmedsprogsuddannelse.


I denne bog sætter en række forskere og undervisere Sprogprofilerne i relation til dansk og international forskning i flersprogsundervisning og fortæller om nye tiltag, der bl.a. indbefatter direkte samarbejde med forskellige aktører fra både det offentlige og private arbejdsmarked i ind- og udland.


Hvis du ikke kan sproget ... rummer også en række Sprogprofilstuderendes refleksioner over undervisningens form og indhold, fremmedsprogenes status i Danmark, forskningslitteratur såvel som egne oplevelser fra praksis med sproget i udlandet. Deres tydelige stemmer gør bogen original og læseværdig både for praktikere, undervisere og forskere  og andre studerende.


 


"Stor opbakning til Sprogprofilerne på RUC! Det er vigtigt for virksomhedernes succes på de internationale markeder, at de kan ansætte kandidater, der kan kombinere en faglig viden med f.eks. tysk eller fransk og dermed bedre kommunikere i forskellige praksisnære arbejdssituationer på tværs af landegrænser."


Charlotte Rønhof, underdirektør i DI


 


"RUC's Sprogprofiler er et offensivt og innovativt bud på en vej ud af sprogenes krise: Dels bliver sproglige kompetencer fra gymnasiet vedligeholdt, dels skabes en mere nuanceret fag- og kulturforståelse. At videregående uddannelser således aktivt bruger studenternes sproglige kompetencer kan medvirke til at øge interessen for sprogfagene i gymnasialt regi. Forhåbentlig kan bogen inspirere andre til at arbejde med sprog på denne måde."


Birgitte Vedersø, rektor på Gefion Gymnasium, formand for Danske Gymnasier