Hvordan børn tænker og lærer

  • Gyldendal
  • 2002
  • Paperback
  • 349
  • dan
  • 1
  • 9788741226569
0

Hvis man har med børn at gøre og ikke mindst hvis man underviser børn, giver denne bog af den engelske psykologiprofessor David Wood et fremragende og dybt fascinerende overblik over den viden, man i dag har om, hvordan børn tænker og lærer, og hvordan disse færdigheder udvikles.
Dels giver forfatteren en introduktion til de forskellige aktuelle teoretiske synspunkter, og følger deres spor tilbage til hovedskikkelser som fx Vygotsky og Piaget. Dels gennemgås den eksisterende viden om, hvordan børn tilegner sig sprog, hvordan de udvikler evnen til at forstå andre, hvordan læse- og skrivefærdigheder udvikles, hvordan evnen til begrebsdannelse funderes i forbindelse med indlæring og forståelse af bl.a. matematiske problemer, og endelig hvilken rolle den kulturelle kontekst spiller i disse forskellige processer.
Den sidste del af bogen er viet til overvejelser omkring de individuelle forskelle i børns præstationer og erfaringer i skolen: Hvorfor fejler nogle børn i skolen på trods af en helhjertet indsats? Hvorfor er det så svært at overføre de lovende undersøgelsesresultater fra det kognitive område til klasseværelset og den daglige undervisning? Bogen igennem gør forfatteren opmærksom på, hvilke konsekvenser den omtalte research og resultaterne heraf har for den praktiske undervisning og indlæring, og hvor vigtigt det er at sætte sig ind i og tage hensyn til viden om begrebsudvikling hos børn for at kunne hjælpe dem med at lære og forstå.

38,00 kr.