• Scanvik A/S
  • 2012
  • Paperback
  • 93
  • nor
  • 1
  • 9788279353317

Hvordan lede sorggrupper?

0

Boken gir veiledning i oppstart av, rekruttering til og ledelse av sorggrupper. Den inneholder i tillegg konkrete råd til nytte i vanskelige situasjoner og i forhold til utfordringer man møter som sorggruppeleder, blant annet om hvordan man kan legge opp samtalene, behandle konflikter og håndtere ulike mennesketyper.

Boken er et resultat av et samarbeid med Senteret for krisepsykologi i Bergen.

Boken bygger på forskningsprosjektet ´Sorggrupper i Norge´, på forfatternes omfattende erfaringer fra eget arbeid med mennesker i krise og sorg, og annen relevant forskning.

271,00 kr.