• Samfundslitteratur
  • 2013
  • Paperback
  • 90
  • dan
  • 1
  • 9788778673954

Indledning til filosofiske studier

0

Indledning til filosofiske studier handler om erkendelse, mening og sandhed. Begreber der alle ligger til grund for videnskabelig tænkning.

Indledning til filosofiske studier handler om erkendelse, mening og sandhed. Begreber der alle ligger til grund for videnskabelig tænkning.

Baseret på et livs studier af erkendelse og sprogfilosofi skitserer Arne Thing Mortensen et sprogfilosofisk udgangspunkt, der er tænkt som indledning til de problemer der knytter sig til videnskabelig erkendelse. I sit arbejde med filosofi har han undervist mange generationer af nye studerende, som havde brug for klare formuleringer af, hvad filosofi, erkendelse og videnskab handler om. Indledning til filosofiske studier sammenfatter, hvad man som minimum må forstå for at kunne deltage frugtbart i den filosofiske debat.

Bogen henvender sig til studerende på videregående uddannelser, som læser filosofi eller som på egen hånd har stiftet bekendtskab med systematiske indføringer i videnskabsteori og filosofihistorie. Bogen vil være et godt supplement til fagets videnskabsteori på humanistiske, samfundsvidenskabelige eller naturvidenskabelige uddannelser.

Arne Thing Mortensen har blandt andet skrevet bogen Sprogligt Håndværk og disputatsen Perception og sprog.

98,00 kr.