Innovationens ABC

  • Gyldendalske Boghandel
  • 2009
  • Paperback
  • 188
  • dan
  • 1
  • 9788702073379
0

Hvordan holder man sig på forkant af branchens og konkurrenternes udvikling? Ved hjælp af innovation! Der bliver talt meget om det - og det er nødvendigt for at overleve, på kort og på langt sigt, krisetider eller ej!

Trine Nielsen giver i sin helt nye bog Innovationens ABC opskrifter på, hvordan man bringer innovation i spil i virksomheder og organisationer. Uanset om markedet bevæger sig op eller ned, skal virksomheder hele tiden forsøge at skabe nye produkter og udnytte nye muligheder. Trine Nielsen giver her analyserne og værktøjerne til at få innovationen integreret i det daglige arbejde.

»Det er vigtigt at forstå, at innovation ikke må opleves som en løsrevet proces i virksomheden. Innovation skal indgå som en integreret del af virksomhedens aktiviteter på lige for med human ressource management, branding og ledelse generelt. Det, som ledelsen giver opmærk-somhed i virksomheden, er nemlig også det som forstærkes i organisationen. Så når ledelsen fokuserer på innovation, forstærkes innovationen i organisationen«, siger Trine Nielsen.
Viden om kunderne er den vigtigste ressource for udvikling.

Innovationens ABC gennemgår innovationsprocessens forskellige stadier. Allervigtigst er, at man får et overblik over, hvad de forskellige innovationsstrategier, innovationstyper, innovationsdrivere innovative netværk og hele den fysiske iscenesættelse betyder for innovationsprocesserne. Desuden får man hjælp til at finde frem til, hvilken innovationskultur der er herskende i virksomheden: den hæmmende, bevarende eller udviklende. Og man får værktøjer til at opstarte innovationsarbejdet, hvor man afsøger behov, adfærd og drømme.
Trine Nielsens vigtigste budskab i denne fase er: »Start altid med kunderne!«.

Bogen giver også seks bud på, hvordan en virksomhed kan øge sin innovationskraft :
1. Vær tæt på sine kunder, både nuværende og fremtidige.
2. Lad innovationen indgå i strategien.
3. Kend dine medarbejderes kompetencer og færdigheder.
4. Led forandringer.
5. Hav fokus på ressourcer, videndeling og samarbejder.
6. Hav klare processer, værktøjer og metoder.  

250,00 kr.
225,00 kr.