Intern kontrol i revisionsprocessen

  • Karnov Group Denmark A/S
  • 2008
  • Paperback
  • 349
  • dan
  • 1
  • 9788761921260
0

Få et praktisk og teoretisk indblik i intern kontrol i en revisionsproces:

En diskussion af standarderne RS 300, RS 315 og RS 330 - revisionsprocessens grundstamme.

Standarderne er blevet kritiseret for at diktere en revisionsproces, der er alt for omfattende i dansk målestok. Men de skaber faktisk rum for brug af professionel dømmekraft.

Omfanget og fraværet af præcise retningslinjer for implementering kan dog være en udfordring, når indhold skal omsættes til praksis. Den diskussion danner udgangspunkt for en fiktiv, men realistisk case i bogen. Hovedvægten er lagt på en illustration og diskussion af revision af interne kontroller.

Bogen behandler også forskellige teorier om revision til at undersøge, om udviklingen af interne kontroller er i strid med et overordnet teoretisk formål med og koncept for revision.

443,00 kr.