Internettet i mediehistorisk perspektiv

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759337455
0

På mindre end ti år har internettet udviklet sig fra at være et eksotisk medie for forskere, nørder og andre minoriteter til at blive hverdag for de fleste og rygrad i samfundets kommunikative infrastruktur.

Internettet er medie for privat kommunikation, men det er også et medie, der udvider offentligheden.

Med nettet svækkes massemediernes centralistiske offentlighedsstruktur, fordi nettet tillader mere differentieret kommunikation og giver den enkelte borger nye muligheder for at knytte an til de moderne samfunds mange ekspertsystemer.

Ud fra et evolutionært mediehistorisk perspektiv afdækker Niels Ole Finnemann det nye medies særlige egenskaber og dets forhold til andre medier.

Det er en af forfatterens hovedteser, at internettet markerer overgangen til en ny mediematrice - den femte store mediematrice i menneskehedens historie og den første, der er globalt distribueret.

Bogen repræsenterer et nyt perspektiv ikke blot på internettet og andre digitale medier, men også på den samlede mediehistorie og på mediernes betydning i moderne samfund.