Introduktion til praktisk statistik

  • Syddansk Universitetsforlag
  • 2019
  • Paperback
  • 171
  • dan
  • 3
  • 9788740832563
0

I den daglige nyhedsstrøm spiller statistisk-baserede undersøgelsesresultater en central rolle. Statistik – både som data, analyse og formidling – indgår også som centrale elementer i faglitteratur og studerendes projektopgaver. At anvende statistik indebærer dels at læse og fortolke forskellige vidensproducenters statistisk baserede arbejde og dels ens egen fangst af data samt analyse og formidling heraf. Uanset om man skal forholde sig til andres arbejde, eller man selv analyserer og formidler, så forudsætter det, at man har et fundamentalt indblik i statistikkens grundbegreber, muligheder, begrænsninger og faldgruber.

I denne tredje, væsentligt omarbejdede og udvidede udgave er det formålet netop at formidle dette grundlæggende indblik i den statistiske metodeforskning ud fra et anvendelsesorienteret perspektiv. Som bogens titel siger, så handler den om praktisk statistik. Det indebærer, at læseren sættes i stand til at udvikle kompetencer til kritisk at læse og fortolke samt kritisk at producere statistisk baseret arbejde uden brug af videregående matematiske formler og forudsætninger. Bogen er derfor opbygget således, at den støtter læseren i anvendelsen af statistik i hele undersøgelsesprocessen fra umiddelbart problem over fremskaffelse af data, analyse og fortolkning frem til konklusion og formidling.

225,00 kr.
199,00 kr.