Introduktion til søretten

  • Karnov Group Denmark A/S
  • 2008
  • Hardback
  • 571
  • dan
  • 3
  • 9788761922632
0

En lærebog, der giver dig overblik over maritime retsforhold. Også velegnet for praktikere i transportbranchen - fx advokater, rederiansatte og speditører.

Introduktion til Søretten giver dig en grundig indføring i alle væsentlige emner på området. Fx behandles:
- Reglerne om skibsregistrering
- Søpant
- De forskellige befragtningsformer
- Transportansvar
- Bjærgning

I 3. udgave er lovændringer siden 2. udgave fra 2001 naturligvis indarbejdet. Ligesom praksis i form af forskellige problemstillinger, som siden da har været forelagt domstolene.

Introduktion til Søretten er i vidt omfang inspireret af den norske pendant Innføring i Sjørett- senest udkommet i en 6. udgave i 2004.

Introduktion til Søretten 3. udgave er udarbejdet af advokat Lars Rosenberg Overby (Kromann Reumert) i samarbejde med professor dr. jur. Thor Falkanger og professor dr.jur. Hans Jacob Bull, begge ansat ved Institutt for Sjørett, universitetet i Olso. Lars Rosenberg Overby er specialiseret i transportret. Han har tidligere været ekstern lektor ved Københavns Universitet og bidraget til forskellige værker om transportret.

1.044,00 kr.
870,00 kr.