Kapitel 6: Udarbejdelse af multimodale interaktionsanalyser

  • Samfundslitteratur
  • 2021
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759339619
0

MULTIMODAL INTERAKTIONSANALYSE giver mulighed for at undersøge sociale interaktioner i detaljen og dermed fremanalysere, hvordan sociale relationer, identitet og mening skabes og tillægges mening det være sig i mødelokalet, i butikken, i klasseværelset, i det offentlige rum eller om middagsbordet.
 
Metoden er kendetegnet ved at fokusere ikke kun på det talte ord, men på alle de forskelige modaliteter, der medvirker til at skabe mening i social interaktion, såsom tale, gestikulation, blikretning, mimik og genstande.
 
For at kunne observere og analysere dette er det nødvendigt at indsamle data gennem videoetnografisk metode.
 
Denne bog giver en samlet forskningsbaseret introduktion til de væsentligste aspekter i et projektforløb, der indebærer videoetnografisk dataindsamling og multimodal interaktionsanalyse. Bogen gennemgår således:


Hvad multimodal interaktionsanalyse kan bruges til
Tilgangens afsæt i den såkaldte EMCA-tradition
Tilrettelæggelse og gennemførelse af videoetnografisk  dataindsamling
Bearbejdning af det indsamlede videomateriale
Udarbejdelse af multimodale interaktionsanalyser
Videobaseret feedback til deltagere i projektet.