• Samfundslitteratur
  • 2018
  • Paperback
  • 174
  • dan
  • 1
  • 9788759332474

Kend erstatningsreglerne

0
Har du helt styr på reglerne for erstatning?   

Vidste du f.eks. at et barn helt ned til fire år kan pådrage sig et erstatningsansvar?  
at der kan være erstatningspligt for psykiske personskader?  

at hvis skaden er dækket af en tingsforsikring, er skadevolder som udgangspunkt ikke erstatningsansvarlig?   
at det at føle skyld for en skade ikke er lig med, at man juridisk er ansvarlig, og at skadelidte dermed har ret til erstatning?   
at skadelidte kan få erstatning, selv om gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes? 
I et lettilgængeligt og juridisk korrekt sprog giver advokat og ph.d. Sonny Kristoffersen et overblik over erstatningsreglerne, og hvad de betyder for skadelidte og skadevolder, samt det juridiske samspil mellem erstatningsansvar og ansvarsforsikring.    

Kompendiet er relevant for dig, hvad end du er studerende og skal forberede dig til eksamen, eller du selv er involveret i en skade og skal sikre, at du som skadelidt kan kræve erstatning fra skadevolder eller som skadevolder ikke kan mødes med et erstatningskrav fra skadelidte ved en person- eller tingsskade.    

Med kompendiets detaljerede indholdsfortegnelse, omfangsrige stikordsregister samt erstatnings- og forsikringsretlige ordbog kan du nemt og hurtigt sætte dig ind i de vigtigste erstatningsregler. Det gælder blandt andet dine ansvarsforsikringers dækningsomfang, dit ansvar som husejer, forælder eller ejer af et dyr, betingelserne for at få gratis advokathjælp samt dine muligheder for at få erstatning fra Erstatningsnævnet ved voldsskader.
199,00 kr.
188,00 kr.