• Samfundslitteratur
  • 2011
  • Paperback
  • 319
  • dan
  • 1
  • 9788776830328

Kollektiv handling

0

Denne bog bygger på unikke data fra en omfattende survey, hvis formål har været at kortlægge danske lønmodtageres motiver til skift eller fravalg af fagforening. 

Bogens formål er at kaste lys over udviklingen i den faglige organisering i Danmark, og forfatterne analyserer udviklingstrækkene i den danske arbejdsmarkedsmodel de sidste ti år for at vurdere sammenhængskraften i modellen - bevæger vi os mod en fastholdelse af de kollektive elementer, og styrkes fællesskaberne, eller er tendensen snarere, at markedskræfterne tager over, og lønmodtagerne handler hver for sig?

325,00 kr.