• Nyt fra Samfundsvidenskaberne
  • 2015
  • E-bog
  • 45
  • dan
  • 1
  • 9788776831059
Rettigheder:
  • 10 copy-operations
  • 500 page-prints

Kommunestyrets ideologi og politik og nuværende krise

0

Det danske velfærdssamfund er under opbrud.
Det gælder ikke mindst for kommunestyret, det lokale demokrati og den kommunale service.
Med New Public Management skete der betydelige ændringer i, hvad der er blevet kaldt den lokale velfærdsstat. Men siden er ændringerne fortsat med øget centralisering og statslig kontrol til følge.
I denne bog undersøges disse ændringer, som omfatter strukturreformen, der stærkt begrænsede det kommunale selvstyre, og en total, statslig kontrol med den kommunale økonomi, arbejdsmarkedet og undervisningssektoren.
Bogen behandler en række sektorer og problemstillinger, som giver en oversigt over og analyse af en velfærdsstat under omstrukturering.
Bogens bidrag er:
• Søren Villadsen: Kommunestyrets ideologi og politik og nuværende krise
• Kaspar Villadsen og Søren Villadsen: Udviklingen af den kommunale velfærdsstat
• Kaspar Villadsen og Søren Villadsen: Den kommunale velfærdsstat i opbrud og krise
• Mitchell Dean: Liberale regeringers autoritære træk
• Gerd Battrup: Strukturreformen, tilsynsreformen og den kommunale selvstyreret
• Per Kongshøj Madsen: Flexicurity, kommunerne og beskæftigelsespolitikken
• Niels Christian Mossfeldt Nickelsen: Reformstau og mobilisering upåagtede virkninger af selvforvaltning i folkeskolen
• Gunnar Gjelstrup: Magtspillene i København: fastlåst våbenstilstand omkring ændring af styreformen?

47,50 kr.

Når du har købt e-bogen, modtager du et download-link på e-mail. Linket skal aktiveres indenfor en måned fra købsdagen.

 

Hvis du ikke tidligere har købt e-bøger hos os, så læs denne vejledning, inden du benytter linket og downloader din e-bog.