Kommunikation

  • Samfundslitteratur
  • 22/8 - 2022
  • Paperback
  • 177
  • dan
  • 1
  • 9788759339510
0

Denne bog handler om kommunikation mellem mennesker i almindelighed og i professionelle relationer i særdeleshed. Bogen redegør for en række professionsbegreber i relation til kommunikation og professionsudøvelse. 


    Fremstillingen er struktureret i følgende syv kapitler:

   · Kommunikationens verden
   · Talehandlinger og meningsskabelse 
   · Kommunikation og intersubjektivitet 
   · Kendetegn ved god professionel kommunikation 
   · Kommunikative forholdemåder i professionel praksis 
   · Kommunikative færdigheder i professionel praksis  
   · Kommunikation og undervisning.   

Bogen opstiller og drøfter ti begrebspar, der kendetegner god professionel kommunikation. Bogens fem praksistemaer er: møder og mødeledelse, værdsættende interview, interview med børn med brug af samtalebilleder og deltagende interaktion og kommunikation i klasserummet.   

De første fire kapitler afsluttes med en invitation til læseren om at gå i dialog med kapitlets indhold. De resterende kapitler afsluttes med forslag til øvelser i relation til de principper og færdigheder, som er blevet behandlet.   

Bogen henvender sig til kommende og nuværende lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre lignende professioner.

Bemærk: Bogen udkommer i slutningen af august. Den kan allerede nu forudbestilles og leveres, når den er udkommet.

148,00 kr.
130,25 kr.