Kommunikation

 • Samfundslitteratur
 • 2022
 • Elektronisk medie
 • Danish
 • 1
 • 9788759341902

Denne bog handler om kommunikation mellem mennesker i almindelighed og i professionelle relationer i særdeleshed. Bogen redegør for en række professionsbegreber i relation til kommunikation og professionsudøvelse.

Fremstillingen er struktureret i følgende syv kapitler:

 • Kommunikationens verden
 • Sproghandlinger og skabelse af mening
 • Kommunikation og intersubjektivitet
 • Kendetegn ved god professionel kommunikation
 • Kommunikative forholdemåder i professionel praksis
 • Kommunikative færdigheder i professionel praksis
 • Kommunikation og undervisning

Bogen opstiller og drøfter ti begrebspar, der kendetegner god professionel kommunikation. Bogens fem praksistemaer er: møder og mødeledelse, værdsættende interview, interview med børn med brug af samtalebilleder og deltagende interaktion og kommunikation i klasserummet.

De første fire kapitler afsluttes en invitation til dig som læser, om at gå i dialog med kapitlets indhold. De resterende kapitler afsluttes med forslag til øvelser i relation til de principper og færdigheder, som er blevet behandlet.

Bogen henvender sig til kommende og nuværende lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og andre lignende professioner.