Kompendium i Individets grundlæggende rettigheder

  • Kompendieforlaget
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • Danish
  • 1
  • 9788792678607

Dette kompendium indeholder en overskuelig sammenfatning af Jens Elo Rytters bog Individets grundlæggende rettigheder med selv samme inddeling af over- og underkapitler som lærebogen.


Den studerende har således let ved at følge op på lektien til dagens undervisning, men vil også være godt forberedt til eksamen ved Københavns Universitet i faget Individets grundlæggende rettigheder samt adskillige menneskeretlige valgfag på både bachelor- og kandidatuddannelsen, der bygger videre på ovenstående lærebogstanker. Kompendiet kan tillige benyttes af studerende ved andre uddannelsesinstitutioner og generelt interesserede i forfatningsret og statsforfatningsret.


Kompendiet er, udover lærebogens opdeling i en generel- og speciel del, forsynet med domme, der er relevante for netop den del af pensum. Endvidere er der indarbejdet særlige Bemærk-felter , hvor bemærkelsesværdige noter eller diskussioner fra lærebogen er fremhævet.